• ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ചെംഗ്ഡു ഹുച്ചെങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്.

വിലാസം
നമ്പർ 26, 12-ാം നില, യൂണിറ്റ് 2, ബിൽഡിംഗ് 5, പവർ ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലാസ, നമ്പർ 68, യാങ്‌സിഷൻ റോഡ്, ചെങ്കുവ ജില്ല, ചെങ്‌ഡു

ഫോൺ
0086-18981964089 / 0086-15608190890

ഫാക്സ്
0086-028-87324089

സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്?

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക